KELLY WAERSTLER

Kelly, Birçok anlamda ilham kaynağı
olmuş bir göz. Objeleri birbirinden ayıran ve birleştiren bir bakış açısına
sahip. Alice’in çukurundan geçip onun mekanlarına ulaşabilirsiniz.. insanı
gerçeklikten koparan mekanlar sevenlere.